Integration af børn og unge fra udlandet

I Danmarks offentlige skoler har der i mange år været problemer med nem integration af børn og unge med indvandrerbaggrund i det sociale liv. Med den rette kulturforståelse hos lærere rundt i landet, kan barrieren som er til stede hos de mange børn og unge med flygtningebaggrund, være rigtig stor. Det kræver en koncentreret integration af flygtninge for at kunne tilpasse dem den danske kultur. Det er vanskeligt for flygtninge at tilpasse sig Danmark, og det skal vi i højere grad være bedre til at imødekomme. Integration af den rigtige kulturforståelse skal være i højsædet, når børn, unge og voksne kommer til Danmark, og skal starte et helt nyt liv i nye rammer og forhold. 

Kulturforståelse handler om den rette integrationsinfo 

Vi skal brede kendskabet til flygtninge og indvandrers baggrunde og den kultur, som de er fra. Det er et ganske vigtigt område for fagprofessionelle i integrationsindsatserne. Integration skal foregå flere steder i samfundet. Det er en nødvendig del af folkeskolerne og de private instansers fokus, og der er mangel på koncentreret viden på dette område. Det skal virke og være i fokus på  arbejdspladsen og ude i lokalsamfundet. Der skal reageres på faresignaler, når der er børn eller unge, som ikke integreres hensigtsmæssigt. Der tegner sig tidligt et tydeligt mønster af diskomfort, når man ikke har fokus på den store kulturforskel, som der ofte ses ude i lokalsamfundet. 

Så snart der opfattes forkerte signaler eller man reagerer uhensigtsmæssigt overfor en anden kultur, så sker der brud på loyalitet og tro på sammenhængskraft. En ren og klar integration i dybden er simpelthen et stort fokus, som der skal tages hånd om. Integration er nøgleordet hos flygtninge, indvandrere og andre folk med en anden kulturel baggrund end den danske. 

Derfor er kulturforståelse et stort problem i Danmark, og noget vi må tage seriøst for at kunne løse de daglige problemer som opstår, når vi ikke har ressourcerne til at tage hånd om de problemer. Fleksible og ufleksible indvandrere skal have hjælp og skal have følelsen af accept, så de kan få lov til at gro, ligesom alle andre danskere. 

Flygtninge har brug for relevant integration

God integration starter fra bunden i interaktionen mellem mennesker. Det kan kun lykkes, hvis man som nytilkommen kaster sig ud i det. Man skal evne at give sig i kast med det. Det handler om at deltage til diverse sociale arrangementer og meetings. På den måde viser man interesse for sine medmennesker, og integrationen kan nemmere finde sted. I den anden ende, handler det om at der tilbydes og sikres let integration af folk med kulturforskelle. Integration i dybden sker når flere parter tager del i den rigtige informative overlevering, og god social kontakt i samfundet.