Det skal du vide om begrebet forældremyndighed

Flere ægtefæller befinder sig i den triste situation, at ægteskabet ikke længere fungerer. Det kan der være flere årsager til, hvilket også er underordnet, når snakken falder på, hvad der skal ske med børnene, og særligt forældremyndigheden. Har man haft en sundt forhold, hvor bruddet har været gnidningsfrit og uden slinger i valsen, så behøver forældremyndigheden ikke at være et betændt område. Men hvad indebærer begrebet, og hvordan fungerer det i praksis? Det udpensler vi her. 

Fuld forældremyndighed  

Som udgangspunkt har begge parter det, man kalder for fælles forældremyndighed over de pågældende børn. I visse tilfælde kan en forælder dog have forældremyndighed over barnet alene, hvilket defineres som ene forældremyndighed, og mere populært betegnet som fuld forældremyndighed. En forælder får ene forældremyndighed, hvis forældrene selv har aftalt og anmeldt, at én har forældremyndigheden alene, eller blot været i statsamtet eller Familieretshuset og lavet en aftale om, at én af forældrene skal have fuld forældremyndighed. Det kan ligeledes besluttes i retten. 

Fælles forældremyndighed

Med henblik på fælles forældremyndighed, så eksisterer der dog to regelsæt alt afhængig af, om børnene er født før eller efter 1. oktober 2007. 

Er barnet født før ovenstående dato, så har man fælles forældremyndighed, hvis ægteparret var gift med hinanden, da barnet blev født, eller hvis man blev gift efter barnet blev født. Det gør sig ligeledes gældende, hvis ægteparret var separerede, da barnet blev født, men flyttede sammen igen senere. Fælles forældremyndighed kan også gøre sig gældende, hvis det pågældende ægtepar har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født, eller indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til entne statsamtet, Familieretshuset eller retten. 

Fødes barnet derimod efter 1. oktober anno 2007, så har man fælles forældremyndighed, hvis de pågældende forældre var gift med hinanden enten før eller efter barnet blev født. Derudover har man fælles forældremyndighed, hvis forældrene var separeret, da barnet blev født, og faren som resultat deraf anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far ved en faderskabssag i retten. Flere punkter gør sig gældende, hvilket man kan læse mere om hos Familieretshuset.  

Processen ved et dødsfald 

Skulle ulykken indtræffe, at en forælder dør, så bliver udfaldet determineret på baggrund af forældremyndigheden. Havde man fælles forældremyndighed, så vil den efterlevende forælder som udgangspunkt have den fulde forældremyndighed. Denne beslutning er suveræn, og kan ikke anfægtes, såfremt den tilbageværende forælder boede sammen med barnet. Er dette ikke tilfældet, så har andre muligheden for at søge om at få forældremyndigheden.