Dette skal I være obs på, hvis I overvejer forældrekøb

Overvejer I forældrekøb? Har I børn, der er klar til at flytte fra reden og skal ud at finde en bolig? Så kan I gøre det nemmere for dem og sikre dem en lejlighed, hvis I allerede har midlerne til at finansiere et forældrekøb. For ikke nok med, at I gør det nemmere for jeres børn at flytte hjemmefra, så kan der også være mulighed for på sigt at gøre en god investering. Herunder får du gode råd til forældrekøbet.

Hvad er forældrekøb?

Forældrekøb er en aftale, hvor forældrene køber en bolig til deres børn. Formålet med forældrekøb er at hjælpe børnene med at komme ind på boligmarkedet – særligt i større byer som København og Aarhus, hvor det kan være svært at finde en lejlighed, der er til at betale.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være skattemæssige konsekvenser ved et forældrekøb, og I bør derfor altid rådføre dig med en skatteadvokat, inden I indgår en aftale.

Virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen?

Hvis I overvejer forældrekøb, så eksisterer der to forskellige ordninger, I kan benytte jer af. Det er: virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Den førstnævnte ordning er den letteste at administrere, for her bliver lejligheden sidestillet med blandt andet investeringer i obligationer – og her skal afkastet altså beskattet som kapital indkomst.

Virksomhedsordningen er lidt mere kompleks, hvor der oftest er behov for rådgivning af en revisor eller en boligadvokat. Forskellen her er dog, at du oftest ville kunne opnå en større skattebesparelse end med kapitalafkastordningen. Men er formålet med forældrekøbet at give jeres børn nogle bedre vilkår på boligmarkedet og eventuelt at opnå en gevinst, når boligen sælges, så er kapitalafkastordningen den nemmeste løsning.

Hvad med huslejen?

Det kan være fristende at sætte huslejen lavt, så jeres børn bor så billigt som muligt, men I skal være opmærksom på, det kan have konsekvenser. Det skyldes, at en husleje, der afviger for meget fra markedsværdien, kan blive betragtet som en ikke-fradragsberettiget gave til jeres børn. Så hvordan undgår I at sætte huslejen for højt og få et rap over fingrene fra skattefar? I kan i stedet for at sætte huslejen lavt give jeres børn en afgiftsfri kontant gave. I 2023 er beløbet 71.500 kr. pr. person, som I enkeltvis kan give i gave – giver I begge to, så er det altså 1430.000 kr. Er den gennemsnitlige husleje f.eks. 8.000 kroner om måneden – altså 96.000 kroner om året, så kan jeres barn ikke kun bo gratis, men stadig modtage en kontant gave på 47.000 kroner.