Fordele og ulemper ved at købe en studiebolig til dit barn

Det kan være fordele i at investere i et forældrekøb, når det gælder studielejligheden. Det kan give tryghed for jer som familie i, at det er styr på den unges boligforhold og økonomi i forhold til bolig, da det i mange storbyer kan være en ret stor del af pengene fra Statens Uddannelsesstøtte, der går til at betale huslejen.

Der er dog en del regler, man skal have styr på, derfor kan det være en fordel at få professionel vejledning, hvis man overvejer at købe en bolig til børnene. Læs mere her, for at få mere information om, hvad det er vigtigt at tage højde for i forbindelse med et forældrekøb

Diskuter det i familien

Et forældrekøb kan være en stor udgift for en familie og kan have indflydelse for alle, derfor er det en god idé at tage hele familien med på råd, måske betyder købet at rejsen i sommerferien skal springes eller at der er andre ting, der skal skæres ned på.

Det er også vigtigt at tænke over hvilken trend det sætter, hvis der er flere børn i familien, skal de så dele en lejlighed, eller er det meningen, at de skal overtage den efter hinanden, og hvad nu hvis de studerer i forskellige byer. Derfor er det vigtigt, at hele familien er med på ideen, og man på forhånd har sat nogle regler op for, hvordan det skal foregå.

Hvad skal der ske med lejligheden over tid

På et tidspunkt er børnene færdige med at studere, og så er spørgsmålet, hvad et så skal ske med lejligheden. Så brug tid på at undersøge og overveje om en studielejlighed er vejen frem, så den bliver til glæde for alle i familien og en god investering i stedet for en hovedpine og fremtidig byrde.