Hvad er kiropraktik og hvad kan det hjælpe med?

Hvad er kiropraktik?

Der er mange fordomme om hvad kiropraktik og en kiropraktor egentlig er. Alt fra ”dem der knækker led” til ideen om en glorificeret fysioterapeut. Sandheden er, som det ofte er tilfældet, lidt mere nuanceret end disse fordomme, selvom der da også er noget om snakken. En kiropraktor arbejder nemlig med led og udfører behandlingsopgaver, ikke helt ulig dem du finder hos en fysioterapeut.

Helt grundlæggende er en kiropraktor en autoriseret behandler i det danske sundhedsvæsen. Kiropraktoren vil typiske have en kandidatgrad i klinisk biomekanik, som kan tages på Syddansk Universitet, eller en lignende kandidatgrad fra udlandet. Her er man udlært i forskellige behandlingsformer og diagnosticering af problemer med hele bevægeapparatet, altså ikke blot led.

Forskel på kiropraktor og fysioterapeut

Et ofte stillet spørgsmål og et spørgsmål du måske sidder med, er hvad forskellen mellem en kiropraktor og en fysioterapeut egentlig er. Det er ikke så mærkeligt at dette spørgsmål ofte stilles for sandheden er, at der er meget overlap mellem de to professioner.

Begge behandler bevægeapparatet, begge arbejder en del med skader og smerter og i mange tilfælde vil begge kunne hjælpe med lignende problemer. Der er dog også forskelle. En fysioterapeut vil have taget en uddannelse specifikt som fysioterapeut.

En anden ganske central forskel er også, at kiropraktik ofte har en mere holistisk tilgang til problemerne, altså ser man mere kroppen som helhed fremfor smerter i enkeltdele, men denne forskel er også begyndt at smelte lidt sammen. Der er desuden forskel på adgang til de forskellige behandlingsformer, men mere om dette senere.

Hvad kan en kiropraktor hjælpe med?

Som nævnt, specialiserer kiropraktorer sig i bevægeapparatet. Dette gælder særligt i kroppens muskler og led, deraf ideen om kiropraktoren som en der ”knækker led”. Kiropraktorer kan hjælpe på mange måder med problemerne der kan forekomme i disse områder. Både undersøgelse, udredning, diagnosticering og behandling. Altså kan en kiropraktor hjælpe med alle stadier af behandlingen.

Hvornår giver det mening at gå til kiropraktor?

Da kiropraktoren som nævnt kan hjælpe på alle stadier af smertebehandling i bevægeapparatet, kan det give mening at opsøge en kiropraktor uanset hvilket stadie du er på. Det vil sige, at du for eksempel kan gå til kiropraktor så snart du har smerter i bevægeapparatet, også selvom du ikke ved hvad du fejler. Ofte vil en kiropraktor kunne hjælpe med at diagnosticere problemet.

Du kan også gå til kiropraktor hvis du ved hvad du fejler og blot ønsker behandling. Kiropraktoren har en række behandlingsmetoder at benytte og vil også ofte kunne give dig øvelser der kan hjælpe dig i hverdagen.

Du kan også gå til kiropraktor hvis du har været i anden behandling, men denne ikke har haft den ønskede effekt. Dette kan særligt være tilfældet hvis du har gået til fysioterapeut, da disse som sagt beskæftiger sig med samme problemer, men med lidt anden fremgangsmåde.

Hvem kan gå til kiropraktor?

Alle kan i realiteten gå til kiropraktor. Det kræver ikke nogen henvisning fra en læge og heller ikke noget bevis på at du har været i behandling for en skade. Så har du smerter eller irritation i bevægeapparatet kan du sagtens tage til kiropraktor. Dette kan være i kontrast til fysioterapeut hvor du ofte skal have en henvisning, ikke nødvendigvis for at kunne gå til en fysioterapeut, men i hvert fald for at få tilskud.

Alle kiropraktiske behandlinger får du tilskud. Dette er så mindre end hvis du går til en fysioterapeut med en henvisning, men ligger dog stadig på omkring 20% af den totale pris, uanset om du har henvisning eller ej. Desuden giver Sygeforsikring Danmark typisk yderligere tilskud. Kort sagt kan du meget nemt gå til kiropraktik – også med tilskud.