Opsummeret – det bør I vide om 2022

Som året langsomt lakker mod enden, bliver det mere og mere vigtigt at se tilbage på de mange ting, der er foregået undervejs – også i takt af de foregående år. På den måde er det nemlig nemmere at se fremad, til det nye år, med et friskt syn og åbne arme!

Pandemiens indvirkning

Det er desværre ikke til helt at komme uden om at den pandemi, der begyndte sin hærgen i Danmark i starten af år 2020, stadig har haft indvirkning på året, der er ved at være omme. Generelt er folk blevet mere vant til at holde afstand til hinanden, og det virker helt mærkeligt pludselig at drikke af samme kop som en anden – hvor det før egentlig har været, om end ikke ganske normalt, så ikke decideret farligt. Udover de mere normative ar på sjælen, som pandemien har bragt med sig, er der også mange rent fysiske ar på samfundet. Antallet af konkurser er stigende, og det er ikke så underligt, når man tænker på hvor lidt folk i løbet af pandemien, faktisk har været ude af deres hjem. Trods statens støttepakker er der mange virksomheder, som har måttet dreje nøglen om, og man kan kun håbe for det bedre i 2023.

Teknologiens finger i spillet

En smule påvirket af den omtalte pandemi, er teknologiens rolle umiddelbart blevet større i hverdagen. Med hjemsendte medarbejdere, blev digitale møder og mere online tilstedeværelse en nødvendighed, og det tyder på, at det er kommet for at blive – i hvert fald i en vis grad. At teknologiens indpas vokser sig større og større, er ikke så underligt endda, og den er måske blot blev fremskyndet lidt, da der var allermest brug for det. Nu, og i løbet af det sidste års tid, har det dermed givet medarbejdere rundt omkring en større fleksibilitet ved hybridarbejde, delt på arbejdspladsen og hjemme.