Vælg en idrætsefterskole solidt placeret i det nordjyske

Ude på en efterskole får børn for første gang føling for, hvordan det er at få en hverdag med skole og pligter til at hænge sammen, uden far og mor er der til at holde barnet i hånden. At vælge rette efterskole kan ligesom det at vælge ungdomsuddannelse volde hovedpiner, for der er så mange at vælge fra, og det er ikke oplagt, hvad der er det rette valg til dit barn – var det fx en idrætsefterskole?

Pligter og socialt samvær på en idrætsefterskole

Sådan en efterskole kan du finde i det nordjyske ved Fjerritslev, og her får dit barn gode rammer for at lære at være ansvarlig – og finder nye venner blandt efterskolens andre unge. På idrætsefterskole i Fjerritslev vil der både være pligter op til arrangementer og køkkentjans. Dog bliver der aldrig for meget af det sure – det søde kommer nemlig ved de sportslige valgfag, hvor barnet får rørt sig noget.

10. klasseprøve med sportslige fag

Måske har dit barn appetit på at bruge et år på at spille håndbold, fodbold eller springtræning? Det kan barnet få lov til, hvis det er de valgfag, du vælger. Ved siden af det er der obligatoriske fag, så dit barn også går derfra med en 10. klasseprøve. Obligatoriske og boglige fag kunne på efterskolen være dansk, matematik og engelsk, men også specielle fag som fx fortælletimer, folkedans og sang.

Lad barnet dygtiggøre sig over et år

Efterskoler er ikke bare et sted, du sender umodne børn hen for at gøre dem bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse. De er også et sted, hvor barnet får frit slag til at dyrke bestemte interesser og gøre sig selv god til noget, hvilket øger barnets selvværd og måske giver det bedre indsigt i, hvad fremtiden kunne rumme. Det sociale aspekt skal heller ikke glemmes: Dit barn får et større netværk.